Styremedlemmer/Komiteer 2020

Styremedlemmer 2020
 
 

 MMF`S STYRET 2020-2021

Navn

Tittel

Periode

2020

2021

Telefon

Mail

Jan Otto Rostrup

Leder

1

Gjenvalgt

Valg

90153053

jottoro@online.no

Stian Tronstad

Nestleder

2

X

Valg

92853324

sttrons@gmail.com

Sylvi Mannråk

Sekretær

2

Valg

X

91170403

symanne@hotmail.com

Odd Paulsrud

Kasserer

2

X

Valg

91637774

oapaul@gmail.com

Ronny Torsø

Styremedlem

2

Valg

X

91340152

ronny.torsoe@gmail.com

Dennis Pedersen

Styremedlem

2

Valg

X

48083408

dennis.vauh@gmail.com

Anders Håland

Styremedlem

2

X

Valg

94848019

Anders.ttas@gmail.com

Roy Manneråk

Styremedl.vara

2

Valg

X

99445402

romanne@hotmail.no

Lasse E.Fjell

Styremedl.vara

2

X

Valg

97569160

lasseerland@msn.no

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Lohne

Revisor

 

 

 

 

 

Kandidatene til styrevervene er forespurt og sagt seg villig til å ta de respektive vervene

Valgkomiteen består i år av Følgende:

 Jan Otto Rostrup 90153053

Harald Halvorsen 40214465

 Roy Manneråk 99445402 Går ut pga valg.

 Det er styrets oppgave å innstille medlemmer til valgkomiteen, som velges av årsmøte. Valgkomiteens øvrige medlemmer stiller seg til rådighet for ett år til hvis det er ønskelig. 

 

Marianne Lohne er forespurt og sagt ja til oppgaven som revisor for kommende periode. 

 

Følgende komiteer som er avklart og besatt for 2020 er: 

 

Familiedagen    13 juni:

Oppnevnes av Styre   Leder Familiedagen

Jan Otto Rostrup        Familiedagen              90153053    

 Bente Rostrup           Familiedagen              99472689 

 Ronny Torsø              Familiedagen              91340152 

 Roy Manneråk          Familiedagen               99445402

 Sylvi Manneråk          Familiedagen              91170403 

 

Konvoitur 6 juni

Oppnevnes av styre    Leder Fest konvoitur  

Lasse E Fjell                Fest konvoitur            97569160

Hilde Sjølingstad        Fest konvoitur             90519522                  

                         

Arbeidskomitè, dokkmastere og konvoileder m/ vara fortsetter fra år til år 

 

 

 

 

Marna Cafe

Maritronic

Våre sponsorer:

Mandal Slangeservice

© Copyright 2021 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør