Styremøte referat 21 august

Tilstede: Lennart,Lars,Alf, Richard,Anne Gunn,Bernt Ole og Odd Arne.

 

 Ystevågen:
 
Lennart innformerte om status for planlagt utvidelse i Ystevågen.
 
MMF hadde håp om å få startet arbeidet i slutten av august. 
 
Men igjen har det blitt en utsettelse! Årsaken denne gang er på grunn av Norsk Sjøfartsmuseum og Norges marinebiologisk institutt!
 
Først nevnte innstans skal sjekke bunnen for evnt. Mulig vrak rester fra steinalderen.
 
Mens Norges Marinebiologisk institutt skal sjekke området for åle gress.
 
Hva som skjer videre dersom noen av disse gjør funn er foreløpig usikkert.
 
Lennart står på videre og vil prøve å få fortgang på disse undersøkelsene. Vi håper og tror at vi får starten med utvidelsen nå i høst.
 
MMF styret håper mange av medlemmene vil melde seg til innsats når den tid kommer.  
 
90 års jubileums fest:
 
Planlegging av festen har kommet i gang. 
 
Det vil bli sendt ut egen innbydelse til denne festen. Antar festen blir i måned skifte okt/nov. 
 
Slippen:
 
Den lille slippen vil i løpet av høsten bli sendt til Mindus for rep. Richard følger denne jobben.
 
 Kalender 2012:
 
Det ble bestemt å lage kalender også for neste år. Ansvarlig Odd Arne.
 
 Hjemmesiden:
 
Webansvarlig informerte om noen små problemer med innlasting av bilder. Feilretting pågår.
 
 
 
Annet:
 
Alf kunne melde at MMF i løpet av kort tid vil være registrert i Brønnøysund registrert.
 
Mer info om dette vil komme senere. 
 
Marna Cafe

Maritronic

Våre sponsorer:

Mandal Slangeservice

© Copyright 2020 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør