Styremedlemmer/Komiteer 2019

Styremedlemmer 2019
 

Navn

Tittel

Periode

2019

2020

    Telefon

Mail Adresse

Lennart Danielsen

Leder

1

Gjenvalg

Valg

95074654

lenndani@hotmail.com

 Stian Tronstad

Nestleder

2

Valg

X

95202255

 

 Arne Gabrielsen

Sekretær

2

X

Valg

91883227

ArGa1@vaf.no

 Odd Paulsrud

Kasserer

2

Valg

X

91637774

oapaul@gmail.com

 Ronny Torsøe

Styremedlem

2

X

Valg

91340152

 

 Alf Løkken **

Styremedlem

2

Valg

Går ut

91367969

Alf-lokken@hotmail.com

Anders Håland

Styremedlem

2

Nyvalg

X

94848019

Anders.ttas@gmail.com

 Sylvi  Manneråk

Styremedl.vara

2

Valg

X

91170403

symanne@hotmail.com

 Lasse E. Fjell

Styremedl.vara

2

Nyvalg

X

97569160

 

 

   

 

   

 

 Marianne Lohne

Revisor

 

 

 

 

 

 

 

   

**Alf Løkken er foreslått valgt for ett år for å rette opp i skjevheten i antall styremedlemmer på valg på samme tid, det ble godkjent av årsmøte i 2018.

 

Følgende komiteer som er avklart og besatt for 2019 er:

Arne Gabrielsen

Leder Familiedag

91883227

 

Bente Rostrup

Familiedag

99472689

 

Jan Otto Rostrup

Familiedag

90153053

 

Roy Manneråk

Sylvi Manneråk           

Familiedag

Familiedag

99445402

91170403

 

 

 

 

 

Oppnevnes av styre

 Leder Fest konvoitur

 

 

 

 

 

 

Bente Rostrup

Fest konvoitur

        99472689

 

Geir Tørressen

Fest konvoitur

90201558

 

Arbeidskomitè, dokkmastere og konvoileder m/ vara  fortsetter fra år til år inntil de aktivt ytrer ønske om å fratre. Komiteer oppnevnes ut fra program og oppgaver. Valg av disse personer ordnes av styret.

Even Lohne

Leder arbeidskomite

98204231

 

Jostein Olsen

Arbeidskomite

95296063

 

Rolf Finnstad

Arbeidskomite

92010608

 

Oddleif Jordtveidt

Arbeidskomite

91633180

 

 

 

 

 

Arild Wilhelmsen

Dokkmaster

90613896

 

Tom Erik Wilhelmsen

Dokkmaster

98618796

 

 

 

 

 

Odd Arne Paulsrud *

Hjemmeside

91637774

 

Jan Otto Rostrup

Konvoileder

90153053

 

 Stian Tronstad skal overta hjemmesiden 

 

 

 

 

 

Sparebanken Sør

Marna Cafe

Maritronic

Mandal Slangeservice

Telsys AS

© Copyright 2019 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør