Styremedlemmer 2018

 

 

Lennart Danielsen

Leder

95074654

lenndani@hotmail.com

 Thomas Ro

Nestleder

95202255

Thomas.ro@me.com

 Arne Gabrielsen

Sekretær

91883227

ArGa1@vaf.no

 Odd Arne Paulsrud

Kasserer

91637774

oapaul@gmail.com

 Stian Tronstad

Styremedlem

92853324

sttrons@gmail.com

ALF løkken

Styremedlem

91367969

Alf-lokken@hotmail.com

Ronny Torsøe

Styremedlem

91340152

 

 Sylvi Manneråk

Styremedl.vara

91170403

symanne@hotmail.no

 Marianne Lohne

Revisor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparebanken Sør

Marna Cafe

Maritronic

Mandal Slangeservice

Telsys AS

© Copyright 2019 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør