Smånytt

Info Bankebroa

Vi har når fått en revidert fremdriftsplan fra entreprenør. Denne viser at seilingsleden under Bankebrua blir stengt mellom 1. januar og 1. april 2019.(les mer:Klikk på overskriften)

Les videre

Vi må dessverre flytte det åpne styremøte fra 22.11 til mandag 26.11.kl 1800. Styremøte vil bli avholdt på Bredden Bar & Hygge. Dette er ved siden av Marna café.

Les videre

Innbetaling av medlemskontingent!!

For å få ned både kostnadene og arbeidsmengden når det gjelder utsendelse av giro for innbetaling av medlemskontingent, ønsker vi at de som kan ta imot melding om betaling av medlemskap på mail sender: navn, adresse, telefon nummer og mailadresse til oapaul@gmail.com

Les videre

For å lese agenda: Klikk på overskriften Vi håper på god oppsluttning på årsmøte og påfølgende middag. Bindene påmelding til middagen sendes innen 03.04.18 til :Lennart (mail:lenndani@hotmail.com eller mobil:95074654)

Les videre

Oppryddingen etter arbeidsulykken ved Bankebrua i Mandal starter onsdag 7. mars. Den vil pågå i to og en halv uke, slik at seilingsleden under Bankebrua kan åpnes 23. mars som planlagt. .Link til Statens vegvesen sin info side: Klikk på overskrift.

Les videre

GOD JUL og GODT NYTTÅR

Hei som leder for MMF vil jeg takke alle som gjør at vi har en båtforening som jobber for at medlemmene blir ivaretatt og de sosiale sammenkomstene som blir arrangert sprer glede for store og små. Sola snur nå i disse dager, så da går vi mot lysere tider, ikke lenge til båtfolket kan finne fram polering/kosten og ny sesong er i gang. Ønsker alle medlemmene god jul og godt nyttår. Mvh Lennart Danielsen Leder MMF

Les videre

Info fra Thomas ang.Bankebroa

Dessverre ingenting nytt å melde mht stenging av seilingsleden ved Bankebroa. Pr nå forholder vi oss til at det er åpent til 1. november

Les videre

MMF Vaktmester ordning !

Mandal Motorbåt forening har et samarbeid med Mandal Havn KF angående en vaktmester ordning i følgende småbåthavner: (Les mer.Klikk på overskriften)

Les videre

Saker som MMF styret jobber med!

Som dere ser av de siste artiklene på hjemmesida har det vært mye fokus/aktivitet rundt ny bankebro og konsekvenser dette medfører for båttrafikken. Bankebroa er en av flere saker som styret har brukt tid og krefter på den siste tida.(Les mer:klikk på overskriften)

Les videre

Siste nytt fra vegvesenet. Bankebroa

Det nye fra statens vegvesen er at det blir full seilingshøyde fra torsdag ettermiddag til søndag kveld. De forhandler videre med å få til åpne perioder, mandag - torsdag med full seilingshøyde. De får svar i vinterferieuka (uke 8).(Les mer:Klikk på overskriften)

Les videre

Stenging av bankebroa.

Som tidligere nevnt vil bankebroa være helt stengt Mandag -Torsdag i perioden 15 mars til 15 juni. Åpent: Torsdag ettermiddag – søndag + helligdager. MMF har fått beskjed om at seilingshøyden i denne perioden kanskje bare blir max 2.5 meter. Dette vil for mange medføre veldig store utfordring. (Les mer; klikk på overskrift)

Les videre

Statens vegvesen skal i samarbeid med Mandal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune bygge en ny gang- og sykkelbru parallelt med dagens Bankebru.Nettside: vegvesen.no/bankebrua Facebookside: Søk på ”bankebrua” (Les mer: Trykk på overskriften)

Les videre

Båtplasser store båter. Info fra styret

Båteiere med store/høye båter sliter i dag med å få egnede båtplasser i Mandal Havn. Etter hva MMF er gjort kjent med er det per i dag nok båtplasser til å dekke dagens behov, men det er organiseringen av plassene som er utfordringen.(Les mer: Klikk på overskriften)

Les videre

En ny flott dugnads dag ble gjennomført på Kammershammeren. Atle og Petter Søyland stilte med lekter og gravemaskin. De utførte et fantastisk stykke arbeid med rydding av tømmer. Arbeidet som de gjorde for oss denne dagen ble utført gratis. Bilder fra dugnaden se Galleri/Kammershammer bukta (Les mer: trykk på overskriften)

Les videre
Sparebanken Sør

Marna Cafe

Maritronic

Mandal Slangeservice

Telsys AS

© Copyright 2018 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør