Referat Styremøte 12.2.2012

Mandag 12.2.2012

 

Sted: Anderåsen 4 (hos Geir)
 
Til stede: Leder Lennart Danielsen, kasserer Geir Kalvik, styremedlemmene Richard Sløgedal og Even Lohne, leder av festkomiteen Bernt Ole Abrahamsen, varamedlemmene Anne Gunn Wiesener og Alf Løkken, sekretær Bjørg Halvorsen og Kari Lundevik.
 
Møtet startet med å få lagt alle giroene og kalendrene i konvolutt for utsendelse. Den nye kassereren, Geir Kalvik hadde gjort en fantastisk jobb med å legge medlemslisten inn i nytt dataprogram. Det var nå bare å legge giro og kalender i vinduskonvolutt og klistre igjen. INGEN BRETTING ELLER SKRIVING! Tusen takk, Geir!
 
Torvhåla
 
Brygga er nesten ferdig. Det mangler bare litt ved handicap rampen.
 
Stokkene til gapahuken er på plass, men disse må barkes. Planen er å starte på gapahuken så snart «det våres». Brødrene Ytterdal vil gjøre taket klar for grasstak, både materialer og arbeid.
 
Toalettet må flyttes til klargjort plass. Skal prøve å snu inngangsdøra mot vest- vekk fra brygga.
 
Landskapsentreprenørene kan solle sanden på stranda.
 
Det er ønske om å legge «trekkrør» for strøm, så det er klart dersom det blir penger til aggregat.
 
Det må settes opp gjerde rundt, så hunder ikke kan komme til sauene. Kanskje en jobb å sette bort siden MMF har jobbet nesten tre ganger mer enn lovet.
 
Dersom det blir bevilget flere penger fra fylket, kan det bli peis i gapahuken.
 
PARKVESENET VAR KJEMPEFORNØYD DA DE VAR PÅ BEFARING! Det gjaldt både arbeid og tidsbruk.
 
Marna Cafe

Maritronic

Våre sponsorer:

Mandal Slangeservice

© Copyright 2020 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør