Referat styremøte 05.01.10

STYREMØTE i MMF 5/1-2011, kl. 18.00
Av praktiske årsaker ble møtet holdt hjemme hos Lennart.

 

Tilstede var: Lennart, Odd, Anne Gunn, Frode, Alf, Richard, Harald og Bjørg.
 
Det primære med møtet var å få lagt kalender og giro i konvolutter for utsendelse til medlemmene. Mange hender og friskt pågangsmot gjorde at dette gikk veldig greit.
Men det er litt tungvint å måtte skrive alle adressene for hånd, og da spesielt siden vi faktisk er kommet et godt stykke ut i 21. århundre. Alf sjekker om vi kan få noe ferdigtrykket til neste utsendelse.
  
Ellers er jo den store saken for MMF utvidelsen av brygga i Ystevoa, eller Torjeshola som det også kalles. Det var akkurat kommet nok et avslag fra Fylkesmannen, og veien videre syntes ganske vanskelig. Avslaget kom tiltross for at de tilstedeværende på befaringen i høst virket positive, og da spesielt dersom planene ble moderert noe. Parkvesenet virker å ha resignert, og diskusjonen gikk på om man skulle kontakte media for å bringe saken fram i dagens lys. Det var enighet om dette, og om at man i første omgang skulle gå litt forsiktig ut. Lennart og Odd skulle ta seg av dette, evt. sammen med en til fra styret.
 
Valget av styre og øvrige komité medlemmer står for tur, og valgkomiteen må sette i gang arbeidet med å finne villige kandidater. 
 
Februarfesten ser ut til å henge litt i en tynn tråd; festkomiteen er ikke så veldig aktiv. Harald tar kontakt for å se om det er noe liv.
 
Datoen for årsmøtet ble flyttet ift. kalenderen, til 31. mars.
 
Det aller beste kom tilslutt på møtet; da dukket plutselig Elin’s hjemmelagede sjokoladekake opp. Godt fulgt av kaffe og variasjoner av velsmakende is. Vi takker og bukker.
 
Bjørg.