img_5758.

Referat fra dugnaden i Ystevoa 13.05.2023

Oppgavene i år bestod i rydding av stranda, fylle opp vedlageret, rundvask på toalettet, se over / reparere/ vaske rasteplassbordene, rydde og shine opp i gapahuken,

Dugnaden i Ydstevoa ble gjennomført lørdag 13/5-23. Det var ikke så mange som møtte opp, kun 14 arbeidende fordelt på 6 båter.

Oppgavene i år bestod i rydding av stranda, fylle opp vedlageret, rundvask på toalettet, se over / reparere/ vaske rasteplassbordene, rydde og shine opp i gapahuken,

måle opp og lage forslag til levegg, fjerne ugrass og klippe plenen, rydde i bua og til sist men ikke minst, skrubbe hele brygga. Alle de frammøtte la virkelig breisida til og etter to og en halv time var alle

oppgavene uført på en god måte. Etter en ørliten forfriskning fyrte vi opp grillen og lagde i stand mat til alle. Alle var enige om at det hadde vært en god dugnad.

 

Referent

Harald Halvorsen.