Referat fra årsmøte MMF 29.03.12

Tid: 29. mars 2012 Sted: Sjømannshjemmet

Formann Lennart Danielsen ønsket velkommen.

Sekretær Bjørg Halvorsen ble valgt til referent, og Arild Wilhelmsen og Arnfinn Gundersen ble valgt til å signere.

 

Årsberetning v/leder.
 
Styret og de forskjellige komiteene har i 2011 bestått av:
 
Leder: Lennart Danielsen
 
Nestleder: Lars Fjellgård
 
Kasserer: Geir Kalvik
 
Sekretær: Bjørg Halvorsen
 
Styremedlemmer: Richard Sløgedal, Harald Halvorsen og Odd Arne Paulsrud.
 
Varastyremedlemmer: Karl Johan Pedersen, Anne Gunn Wiesener og Alf Løkken.
 
Arbeidskomite: Even Lohne (leder), Atle Støle, Geir Tørresen og Einar Saanum.
 
Nodevigskomite: Torunn Pedersen (leder), Jan Thore Johannesen, Camilla Håland og Trond Oskar Hageland.
 
Valgkomite: Odd Ragnar Hille og Pål Hageland
 
Festkomite: Bernt Ole Abrahamsen og Harald Halvorsen.
 
Beredskapskoordinator: Jarl Steinar Lohne (leder) og Einar Danielsen.
 
Dock-master: Rolf Wilhelmsen og Arild Wilhelmsen.
 
Revisor: Carl Ove Jensen
 
Konvoileder: Harald Halvorsen
 
Webansvarlig: Odd Arne Paulsrud
 
Antall medlemmer i 2011 var 244.
 
Fjorårets årsmøte ble holdt 31. mars på Sjømannshjemmet. I tillegg ble det avholdt 6 styremøter.
 
Årets «sesong startet med en koselig vintersamling på Marna Kafe. Geir Kalvik og Bernt Ole Abrahamsen dro det hele i gang. Det er jo koselig å treffe båtvenner om vinteren også.
 
Årets konvoitur gikk til Marinaen på Tregede, siden Trysnes ennå ikke hadde åpnet etter brannen. Konvoileder Harald Halvorsen ledet, via omveier alle trygt frem. Med god mat og trivelig dansemusikk ble det en trivelig kveld.
 
Familiedagen i Nodeviga ble avholdt 26. juni. Mye vind gjorde at nesten alle båtene ble lagt i Torvhåla og folk kom landveien.
 
Det ble holdt konkurranser for barna med luftgeværskyting, ballkasting på blikkbokser og gjetting av antall drops i en boks. Deretter ble det reker m/ tilbehør og pølsegrilling før den store fiskekonkurransen. Premiene ble sponset av Mandal Stilasutleie, AS Elektrisk og Mandal Maritime på Sånum. Etterpå ble det samling i Torvhåla.
 
I 2011 var MMF 90 år. Det ble feiret av ca. 50 medlemmer på Kafe Kamilla. Einar Danielsen holdt en flott tale om foreningens historie. Det er nok få andre som kjenner den så godt som han. Med flott mat,» gratislotteri» og levende musikk ble det en trivelig feiring.
 
Foreningens største prosjekt i 2011 var arbeidet med den nye brygga i Torvhåla. Etter en lang kamp for å få lov, var det en fantastisk følelse da arbeidet endelig kunne begynne. Det ble nok en større jobb enn vi hadde forestilt oss, men takket være stor dugnadsånd og en mild vinter var brygga nesten ferdig til nyttår. Vi har brukt ca. 1000 dugnadstimer på den nye brygga som er på ca. 220 kvm. Dugnadsgjengen har bestått av 24 personer. Prosjektleder var Even Lohne, mens Lennart Danielsen har ledet arbeidet og organisert dugnader.
 
Noe arbeid gjenstår før Prosjekt Torvhåla er ferdig. Vi skal bygge gapahuk, ordne plen, støpe stier, sette opp et gjerde, ny strand skal oppgraderes og det skal lages noen nye benker.
 
Kasserer Geir Kalvik har gjort en kjempejobb med å lage nytt datasystem som gir en bedre oversikt over antall medlemmer. Det gjør det også mye lettere å få sendt ut kontingenten. Ingen mer bretting!!!
 
Regnskap v/ Geir Kalvik.
 
MMF hadde i 2011 244 medlemmer. Kontingent, inntekter på slippen og reklameinntektene ble
 
Kr 16816 større enn utgiftene. Kontantbeholdning 31.12.11 var kr 131799,9.
 
Torvhåla v/ Lennart Danielsen.
 
Brygga er ferdig, men det mangler rekkverk rundt rullestolrampen. Gapahuken ble påbegynt av Even Lohne og to hjelpere forrige helg. Det er også lagt ut jord mellom brygga og gapahuken. Toalettet ble flyttet på plass i dag 29.3.
 
De 300.000 kr som var bevilget er brukt opp og det er sendt søknad om 250.000kr til «fase 2». Sparebanken + har gitt 60.000kr.
 
Det er ønske om å sette opp solcellepanel til lys på toalettet og evt. gapahuken.
 
Slippen v/Alf Løkken.
 
Richard Sløgedal har ordnet at Mindus har laget ny slippvogn til den lille slippen. Arild Wilhelmsen ønsker den på plass til 12.4. da er det dugnad og første båt skal opp.
 
Den gamle slipp bua er revet og det skal settes opp ny. Det er ønske om å kjøpe ny varmtvanns spyler. Pengene som ble bevilget i fjor er ikke brukt.
 
MMF vil galvanisere den store slippvogna til høsten.
 
Styret hadde sendt inn forslag om å øke prisen til kr 600,- på begge slippene på grunn av store utgifter til ny slippvogn, ny bu og ny høytrykkspyler. Det er også ønske om å få laget ny hengslet motorkasse. Dock masterne bruker like lang tid på begge slippene.
 
Økningen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.
 
Nodevigsdagen.
 
Styret foreslår å flytte til Ydstevågen, «familiedag i Torvhåla». Dette ble også enstemmig vedtatt.
 
Effekter.
 
MMF har fremdeles caps og vimpler for salg.
 
Valg v/ Lennart Danielsen.
 
Siden ingen fra valgkomiteen møtte måtte Lennart ta valget.
 
Bernt Ole Abrahamsen takket for seg som leder av festkomiteen. Ny leder blir Harald Halvorsen. Han får med seg Kari Lundevik som ny i komiteen.
 
Det mangler fremdeles to til familiedagen og en til valgkomiteen. Hvis noen har forslag er det bare å kontakte styret.
 
Årets programforslag.
 
12 04 2012           Dugnad slippen
 
02 06 2012           Konvoi til Trysnes
 
23 06 2012           Familiedag i Torvhåla
 
I tillegg vil festkomiteen prøve å få til en høstfest på Druidenes hus i sept- okt.
 
Programmet ble enstemmig vedtatt. 
 
Eventuelt.
 
Det har kommet inn forslag fra Einar Danielsen om å finne på litt for de voksne på familiedagen,
 
f.eks. rokonkurranse og rekepillekonkurranse. Mandal Stilasutleie vil holde premier. (håndholdt VHF, redningsvest)
 
De som bruker VHF i båten må ikke bruke kanalene 87 og 88.
 
Mandal båtskole kan ta VHF sjekk. De holder kurs for kr 800,- + kr 665,- for eksamen.
 
De holder også båtførerkurs. MMFs medlemmer får 20 % rabatt.
 
Det er nye brygger på gang i Leirvika. Det er en del som reagerer på å få full regning på båtplassen når de ikke har noen plass til båten når de sjøsetter. De nye bryggene skal være klare 20. mai.
 
Alf Løkken hadde ordnet flotte smørbrød fra Skuland og deilig marsipankake fra Edgars. Med kaffe og brus til gikk praten livlig.
 
Mandal 18 04 2012
 
Sekretær Bjørg Halvorsen
 
Marna Cafe

Maritronic

Våre sponsorer:

Mandal Slangeservice

© Copyright 2020 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør