MMF Vaktmester ordning !

Mandal Motorbåt forening har et samarbeid med Mandal Havn KF angående en vaktmester ordning i følgende småbåthavner: (Les mer.Klikk på overskriften)

  •          Leirvika småbåthavn
  •          Kallhammern småbåthavn
  •          Endresens Løkke småbåthavn
  •          Nedre Malmø småbåthavn

I tillegg har MMF ettersyn med gjeste bryggene i byen.

 

Formålet med en vaktmester ordning er å skape et større eierskap til båthavnen.

Oppgaven til vaktmesteren er å ha et ekstra tilsyn med småbåthavnen samt være

et bindeledd mellom leietager av båt plass og Mandal havn v/ Mandal Havnevesen.

Vaktmesterens oppgave vil være å ha jevnlig tilsyn i havnen for å kontrollere følgende:

 

  • Sjekk av lys på bryggene/stolpene .Skifte lyspærer ved behov.
  • Sjekke/skifte defekte slanger
  • Kontrollere båtplassene for «drivgods» etc.
  • Melde ifra om «feil parkerte» båter.
  • Sjekke for evnt. nødvendig rep. av brygge anlegg. (DVS. løse planker, fester etc.)

Vaktmesteren vil ha fullmakt fra havnevesenet til å ta ut fra avtalt firma nødvendig pærer, slanger, etc.

De har også tilgang til sikringsskapene i småbåthavnene.

 

Kontakt personer for havnene:

 

     Leirvika småbåthavn:

Thomas Ro

 95202255

Lars Fjellgård

93453479

   

  Kallhammeren småbåthavn:

Alf Løkken

91367969

 Morten Thomassen

90809211

  

   Endresens Løkke småbåthavn:

Richard Sløgedal

95220235

Odd Arne Paulsrud

91637774

    

Nedre Malmø småbåthavn:

Harald Halvorsen

40214465

Jan Otto Rostrup

90153053

 

Marna Cafe

Maritronic

Våre sponsorer:

Mandal Slangeservice

© Copyright 2020 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør