Kammershammeren

Mandal Kommune(Parkvesenet) har nå sendt inn søknad om midler for oppgradering av kammershammer bukta.
Se tegninger og mer informasjon :klikk på overskriften.

Dersom denne søknaden går gjennom vil det bli søkt om flere midler til videre utbygging/forbedringer etc

Even.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I søknaden som er sendt Vest-agder fylkeskommune står det blant annet:

Nærmere beskrivelse av tiltak:

Som følge av høyvann og bølger blir området innenfor brygga vasket ut. Vi ønsker derfor å heve terrenget innenfor brygga. For å holde på massene vil vi bygge en mur i naturstein i innerkant av betongbrygga. Muren må armeres i betong. Den nederste delen av gangveien fra brygga opp til toalett og uteareal må støpes i betong for å hindre utvasking. Det må tilføres masse i bakkant av muren før det blir lagt på jord og tilsådd med naturgress. I forkant må det hugges en stor mengde trær for sol og lys. Det må også opparbeides sti frem til eksisterende stinett.

Hvilke brukergrupper retter tiltaket seg mot:

Familier med tilgang til båt. Området blir ikke lagt fullt ut til rette for bevegelseshemmede på grunn av typen toalett og plassering. Området for øvrig blir lett tilgjengelig.

Forventet gjennomført dato: 24.12.2016

--------------------------------

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I søknaden som er sendt Vest-agder fylkeskommune står det blant annet:

 

Nærmere beskrivelse av tiltak:

Som følge av høyvann og bølger blir området innenfor brygga vasket ut. Vi ønsker derfor å heve terrenget innenfor brygga. For å holde på massene vil vi bygge en mur i naturstein i innerkant av betongbrygga.

Muren må armeres i betong. Den nederste delen av gangveien fra brygga opp til toalett og uteareal må støpes i betong for å hindre utvasking. Det må tilføres masse i bakkant av muren før det blir lagt på jord og tilsådd med naturgress.

I forkant må det hugges en stor mengde trær for sol og lys. Det må også opparbeides sti frem til

eksisterende stinett.

 

Hvilke brukergrupper retter tiltaket seg mot:

Familier med tilgang til båt. Området blir ikke lagt fullt ut til rette for bevegelseshemmede på grunn av typen toalett og plassering. Området for øvrig blir lett tilgjengelig.

 

Forventet gjennomført dato: 24.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

Kammershammeren Hille Mandal Kammershammeren

Navn på friluftslivsområdet: Kammershammeren Hille Mandal

Gnr./Bnr.: 82/124

Eier av friluftslivsområdet: Kommune

Navn på tiltak: Kammershammeren

 

Nærmere beskrivelse av tiltak:

Som følge av høyvann og bølger blir området innenfor brygga vasket ut. Vi ønsker derfor å heve terrenget

innenfor brygga. For å holde på massene vil vi bygge en mur i naturstein i innerkant av betongbrygga.

Muren må armeres i betong. Den nederste delen av gangveien fra brygga opp til toalett og uteareal må

støpes i betong for å hindre utvasking. Det må tilføres masse i bakkant av muren før det blir lagt på jord og

tilsådd med naturgress.

I forkant må det hugges en stor mengde trær for sol og lys. Det må også opparbeides sti frem til

eksisterende stinett.

Forventet gjennomført dato: 24.12.2016

Skal tiltaket gjennomføres i et nærområde dvs i og ved by og tettsted hvor de fleste av brukerne kan nå

uten bruk av bil eller båt? Nei

Hvilke brukergrupper retter tiltaket seg mot:

Familier med tilgang til båt. Området blir ikke lagt fullt ut til rette for bevegelseshemmede på grunn av

typen toalett og plassering. Området for øvrig blir lett tilgjengelig.

Tallet på potensielle brukere pr år: 500

Er det utarbeidet forvaltningsplan for området? Ja

Kostnadsoverslag / Budsjett

Utgifter til gjennomføring av tiltaket Beløp

Ferdig lagt steinmur og oppholdsareal inklusiv materialer 160 000

Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) ‐ 2016 | Kammershammeren Hille

Mandal ‐ Kammershammeren

Lektertransport mm. 50 000

Gravemaskin og diverse 50 000

Hogst og rydding av sti 30 000

Total sum 290 000

Finansiering

Finansiering av tiltak Beløp

Samlet kostnad ved tiltak(ene) 290 000

‐ Dugnadsinnsats 100 000

‐ Annen offentlig tilskudd/støtte 0

‐ Annen finansiering 0

‐ Egne midler 0

= Omsøkt støtte fra miljøforvaltningen 190 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre støtte enn omsøkt? Nei

Vedlegg

4510_001.pdf (Bilde)

Merknad:

Ingen merknad

Ettersende vedlegg per post: Nei

[sign] Roald Larsen for Mandal kommune, Bydrift

Levert 21.01.2016

Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde

 

 

 

Marna Cafe

Maritronic

Våre sponsorer:

Mandal Slangeservice

© Copyright 2020 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør