Info! Gratis registrering i Småbåtregisteret

Denne høsten kjører redningsselskapet tilbud om gratis registrering i småbåtregistret.
se : https://sbr.rs.no/

Sparebanken Sør

Marna Cafe

Maritronic

Mandal Slangeservice

Telsys AS

© Copyright 2019 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør