Info Bankebroa

Vi har når fått en revidert fremdriftsplan fra entreprenør. Denne viser at seilingsleden under Bankebrua blir stengt mellom 1. januar og 1. april 2019.(les mer:Klikk på overskriften)

De av dere som har behov for båtplass i denne perioden kan sende mail til meg med begrunnelse, båttype, størrelse, hvor dere har båtplass i dag og størrelsen på denne. Mandal havn vil anvise båtplasser etter lister fra Statens vegvesen. De av dere som har sendt dette tidligere i høst er registrert, og trenger ikke sende inn på nytt.

 

Sparebanken Sør

Marna Cafe

Maritronic

Mandal Slangeservice

Telsys AS

© Copyright 2018 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør