Bankebrua,Stenging i perioder grunnet ny gang- og sykkelbru.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Mandal kommune
og Vest-Agder Fylkeskommune bygge en ny gang- og sykkelbru
parallelt med dagens Bankebru.Nettside: vegvesen.no/bankebrua
Facebookside: Søk på ”bankebrua”
(Les mer: Trykk på overskriften)

Statens vegvesen skal i samarbeid med Mandal commune og Vest-Agder Fylkeskommune bygge en ny gang- og sykkelbru parallelt med dagens Bankebru. Dette er nødvendig for å sikre barn og unge på en sikker skoleveg.

En slik utbygging medfører ofte ulemper for tredjepart, og I dette tilfellet er det alle båtplasseierne på innsiden av Bankebrua.

Det blir stenging av seilingsløpet i perioder. Vi beklager de ulemper dette medfører, og vi skal gjøre vårt beste for å

gjøre ulempene minst mulig.

Gang- og sykkelbrua skal bygges i betong. Grunnarbeider og fundamentering med peler skal utføres med flåte, som vil sperre seilingsløpet våren 2017.

Vinteren 2017/2018 blir det stengt mens brubygging pågår.

PERIODER STENGT VED BANKEBRUA:

 

15.mars - 15.juni 2017:

Stengt mandag - torsdag

. Det kan åpnes kortere perioder,

med redusert fremkommelighet særlig for de største båtene.

Åpent fredag – søndag + helligdager.

Åpent seilingsløp,

men redusert fremkommelighet særlig for de største båtene.

 

15. juni – 15.oktober 2017:

Åpent, men pågående anleggsarbeider

 

15. oktober 2017 – 23. mars 2018:

Løpet er HELT stengt. Det vil ikke være mulig å passere.

 

Tidsplan bygging av gang- og sykkelbru Våren 2017

På grunn av dårlige grunnforhold i området må brufundamentene peles/spuntes. Dette medfører at seilingsløpet må

stenges i kortere perioder i den perioden dette arbeidet pågår. Løpet må stenges for å ivareta nødvendig sikkerhet både

for publikum og for de som skal utføre arbeidet.Dette arbeidet håper vi å få utført før skolens sommerferie.

Det er satt som vilkår at seilingsløpet skal være åpent i helger/ langhelger i denne perioden.

Sommeren 2017

Seilingsløpet skal være åpent i skoleferien, men det vil pågå anleggsarbeider i området store deler av perioden.

Vinteren 2017/2018

Når fundamentene er på plass skal det bygges forskaling for overbygningen av brua. Dette vil fysisk stenge

HELE seilingsløpet i en lengre perioden.

Det er avtalt at denne perioden settes fra 15.oktober. Og at seilingsløpet igjen skal være åpnet til påske 2018.

Det kan bli noen få korte stengninger for biltrafikk og gående/ syklende over Bankebrua.

Ta kontakt hvis stengningen skaper problemer

Vi ber båteiere med spesielle utfordringer knyttet til stengningsperiodene. ta kontakt med Statens Vegvesen så raskt

som mulig.

E-post: jorann.tornkvist@vegvesen.no

Kontaktpersoner

Prosjekteringsleder Jorann Tørnkvist

jorann.tornkvist@vegvesen.no

Kommunikasjonsrådgiver Jo Vegard Aardal

jo.aardal@vegvesen.no

Nettside: vegvesen.no/bankebrua

Facebookside: Søk på ”bankebrua”

 

Marna Cafe

Maritronic

Våre sponsorer:

Mandal Slangeservice

© Copyright 2020 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør