Info fra Thomas ang.Bankebroa

Dessverre ingenting nytt å melde mht stenging av seilingsleden ved Bankebroa. Pr nå forholder vi oss til at det er åpent til 1. november

. Jeg formidler ut det jeg får av informasjon så fort jeg får den.Vi har fått tilgang på noen båtplasser fra Mandal Havn for de av dere som er avhengig av båtplass gjennom vintersesongen.

(Seilingsløpet skal åpne igjen til påske 2018.)

Vi er usikre på om vi har plasser nok til alle som øsker dette, og ønske om båtplass for vintersesongen må derfor begrunnes. Yrkesfiskere vil selvsagt ha førsteprioritet, men vi håper det vil være tilstrekkelig med plasser til alle som har behov for dette nå som stengingen har blitt noe utsatt.

De som får tildelt plass vil få egen mail om dette.   

Vi ber om at følgende innsendes, (og gjerne så raskt som mulig):

Navn

Adresse

Postnr

Poststed

Mailadresse

Telefnnr

Størrelse på båtplass

Båttype

Båtstørrelse

Kort begrunnelse på behov

Hvor har dere båtplass ellers i året

 

Marna Cafe

Maritronic

Våre sponsorer:

Mandal Slangeservice

© Copyright 2021 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør