Årsmøte referat

Årsmøte i Mandal Motorbåtforening

Mandag 25.mars 2010

Sted: Sjømannshjemmet

 

Leder i MMF Lars Fjellgård ønsket de 16 medlemmene som var møtt opp, velkommen.
 
Leder Lars Fjellgård ble valgt som ordstyrermens Bjørg og Harald Halvorsen ble valgt til å besørge referatet fra årsmøtet.
 
Årsberetning 2009. 
Formannen startet med å lese årsberetningen for året som har gått. En flott sommer med alle de faste arrangementene på programmet. God aktivitet i foreningen, og det har vært avholdt totalt 5 styremøter året igjennom.
 
Regnskap 
Kasserer Alf Løkken gjennomgikk regnskapet for 2009. Det ble et solid overskudd på nesten kr. 10.000.-, mye takket være loddsalget på ”voksenarrangementene”. Slippen har fått ny høytrykksspyler, men tiltross for dette gått den også med overskudd.
 
Valg. 
Valgkomiteen v/ Jan Kåre Skeies forslag til nye styremedlemmer, komiteer, konvoileder, og revisor, ble godtatt med stor applaus. Det er et stort problem å få noen til å bekle formannsvervet, så styret måtte se seg nødt til å fordele formannsoppgavene seg imellom for en periode. Tidligere formann Lars Fjellgård trer litt tilbake og blir styremedlem i tiden fremover. Nytt av året er egen festkomitè, og Rikard Sløgedal er nytt styremedlem.
 
MMFs hjemmeside.
 
Odd A. Paulsrud forrettet om den nye web-siden til MMF. I godt samarbeid med Telsys har vi fått et godt produkt som stadig er under utvikling. Nettadressen er mmbf.no, dette ble slik fordi Mandal Musikkforening allerede hadde lagt beslag på mmf-navnet.
 
Hovedsponsoren vår på web-siden er Mandal Maritime, og ellers er Mandal Slangeservice og Skogsøy Båt også med. Det er viktig at medlemmene logger seg inn og registrerer seg slik at nåværende og fremtidige sponsorer ser at siden blir brukt. Etter hvert vil stadig mer av infoen fra MMF også gå ut til medlemmene denne veien, så oppfordringen om registrering er klar !!
 
Torjushola/ Ystevoa v/ Even Lohne.
 
Her har unge Lohne gjort en formidabel jobb. Søknaden om tillatelse og bygging er del i to faser. Første fase blir grunnarbeider bygging av brygge og handikaptoalett. Senere kommer utbedring av gangvei inn til stranda, utbedring og utvidelse av denne og bygging av gapahuk. Rosinen i pølsa på møtet var at fykeskommunen har gitt foreløpig tilsagn om støtte på kr 300.000.- !!!
 
Det som mangler nå er den endelige godkjenningen i planutvalg og bystyre, noe som de involverte er veldig optimistiske på at skal gå greit. Stor applaus for dette og til Even som har brent for denne saken i flere år.
 
Slippen v/Alf Løkken.
 
Det blir dugnad her 8. April Den lille slippen er ganske sliten, og vi må snart ha ny vogn. Alf snakker med BK på videregående, så ordener det seg på en grei måte for alle parter. Det øvrige utstyret er OK, og prisen her blir som i fjor..
 
Nye saker.
 
Arrangementet på Sjøstjerna ble i år igjen avlyst. Man er enige om å fortsette med en vinterfest, og den nyvalgte festkomiteen står litt fritt til å se hva de kan få til.
 
Kontigenten ble vedtatt økt til kr. 200.- /100.-. Dette skyldes generell kostnadsstigning, og at foreningen skal bidra med midler til utbyggingen i Torjushola.
 
Nye vimpler av bedre kvalitet enn tidligere er kjøpt inn og er tilgjengelig hos Lohne og Mandal Maritime. Øvrige effekter jobber Odd A. med i forhold til Kristian Rein.
 
Årets program ble godkjent slik det er presentert på kalenderen som er sendt ut tidligere.
 
Eventuelt.
 
Det var ønske om å sett i gang fotokonkurranse. Mer om dette komme på hjemmesiden etter hvert. 
 
Formannen fikk overrakt en påskjønnelse for innsatsen gjennom de senere årene.
 
Tradisjonen tro stilte Lennart Danielsen også i år opp med Fiskelagets kjempegode fiskesuppe. Det var nok ingen som nøyde seg med bare en tallerken.
 
Referent og sekretær Godkjenning av referat
 
Bjørg Halvorsen Harald Halvorsen
 
Marna Cafe

Maritronic

Våre sponsorer:

Mandal Slangeservice

© Copyright 2020 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør